Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μέλος του EURASHE

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (EURASHE)

Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (EURASHE)  (www.eurashe.eu)

Το EURASHE αποτελεί την Ευρωπαϊκή Ένωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που προσφέρουν επαγγελματικά προσανατολισμένα προγράμματα και συμμετέχουν στην εφαρμοσμένη και επαγγελματική έρευνα στα πλαίσια της διαδικασίας της Μπολόνια.

Επί του παρόντος, περίπου 1100 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 40 χώρες εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (EXAE) είναι μέλη του EURASHE. 

Μέλη του EURASHE είναι εθνικοί συνδέσμοι ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και ανεξάρτημα ιδρύματα όπως πανεπιστήμια, πανεπιστημιακά κολέγια και σχολές εφαρμοσμένων επιστημών, καθώς και επαγγελματικοί συνδέσμοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.