Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

E-xcellence Associate in Quality

Tο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι πλέον αναγνωρισμένο ότι λειτουργεί σε μια συνεχιζόμενη διαδικασία βελτίωσης σε θέματα ηλεκτρονικής μάθησης.

Εξασφαλίζοντας την πιστοποίηση αυτή, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αποδεικνύει ότι προσφέρει ποιοτικά ελεγχόμενη ηλεκτρονική μάθηση και αναβαθμίζεται με τις τελευταίες εξελίξεις. Ως μέλος στο E-xcellence Associates in Quality,αποτελούμε τώρα μέλος ενός δικτύου πανεπιστημίων που έχει την ευκαιρία να συναντιέται ηλεκτρονικά με συναδέλφους και ειδικούς στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης. Θα έχουμε πρόσβαση στην εμπειρογνωσία των άλλων πανεπιστημίων και θα μοιραζόμαστε τη δική μας εμπειρογνωσία μαζί τους σε μια εικονική κοινότητα.

Η εξασφάλιση αυτού του τίτλου ξεκίνησε από μια αυτοαξιολόγηση την οποία ακολούθησε μια εξιολόγηση εμπειρογνωμώνων ηλεκτρονικής μάθησης εξ αποστάσεως. Ο τίτλος του E-xcellence είναι διαθέσιμος για μικτά και ανοικτά πανεπιστήμια και ισχύει για τρία χρόνια, και εξαρτάται από τον κύκλο αυτοαξιολόγησης του πανεπιστημίου μας. Ο τίτλος αυτός δίδεται από τον οργανισμό European Association of Distance Teaching Universities (EADTU), που αποτελεί τον κύριο φορέα της Ευρώπης σε διά βίου ανοικτή και ευέλικτη μάθηση.

Με το E-xcellence, ο οργανισμός EADTU ηγείται ενός ευρωπαϊκού κινήματος πανεπιστημίων που ακολουθούν νέες εξελίξεις και καινοτομίες σε θέματα ηλεκτρονικής μάθησης. Οι συνεργάτες στο E-xcellence επικεντρώνονται στη βελτίωση των τεσσάρων στοιχείων προοδευτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προσβασιμότητα, Ευελιξία, Διαδραστικότητα και Εξατομίκευση.

Μέχρι στιγμής, ο τίτλος απονεμήθηκε σε δεκατέσσερα πανεπιστήμια ανά την Ευρώπη. Πλήρης περίληψη των δραστηριοτήτων του E-xcellence και των εργαλείων ανοικτού κώδικα, καθώς και το εγχειρίδιο, είναι διαθέσιμα στο e-xcellencelabel.eadtu.eu/.