Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διεθνές Πρότυπο Πιστοποίησης Investors in People

Investors In People (IIP) (2011)

 

 

Το Investors in People δημιουργήθηκε το 1991 και αποτελεί το κορυφαίο πρότυπο ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στη Βρετανία. 

Ουσιαστικά, πρόκειται για το μόνο διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ορθών πρακτικών στον τομέα της διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, το οποίο έχει εφαρμοστεί σε περισσότερες από 30.000 επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο.

Το Investors in People είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ποιότητας που απαιτεί από τους συμμετέχοντες οργανισμούς να επικεντρωθούν στο ανθρώπινο δυναμικό τους και να προβληματιστούν σχετικά με διάφορα θέματα που αφορούν στον τρόπο που χρησιμοποιούν, παρακολουθούν, επικοινωνούν, εκπαιδεύουν, αξιολογούν και ανταμείβουν τους εργαζόμενούς τους. Το IIP παρέχει εργαλεία για την αξιολόγηση των υφιστάμενων πρακτικών, καθώς και ένα μοντέλο για τη βελτίωση προηγούμενων επιδόσεων μέσα από την υιοθέτηση και εφαρμογή προτεινόμενων πολιτικών και στρατηγικών.