Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υποδομές Πληροφορικής

Οι υποδομές πληροφορικής του Πανεπιστημίου παρέχουν σύνδεση υψηλής ταχύτητας σε κατάλληλες υπηρεσίες διαδικτύου μέσα από μια σειρά τοπικών δικτύων υψηλών επιδόσεων (LAN), χρησιμοποιώντας 1GB σκελετό χτισμένο με καλώδια χαλκού και οπτικές ίνες.

Οι παροχές ηλεκτρονικών υπολογιστών του Πανεπιστημίου καλύπτουν τις ανάγκες των φοιτητών Πληροφορικής, καθώς επίσης και φοιτητών που παρακολουθούν άλλα προγράμματα σπουδών και έρευνας. Το Κέντρο Υπολογιστών είναι εξοπλισμένο με το κατάλληλο υλικό που απαιτείται για την υποστήριξη διδασκαλίας και έρευνας σε τομείς τεχνογνωσίας εντός του Πανεπιστημίου. Η πανεπιστημιούπολη διαθέτει 16 εργαστήρια υπολογιστών. Τα 14 από αυτά είναι εξοπλισμένα με προσωπικούς υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας, οι οποίοι αναβαθμίζονται κάθε δύο χρόνια. Υπάρχει τουλάχιστον ένας εκτυπωτής δικτύου σε κάθε εργαστήριο. Ένα εκ των άλλων δύο εργαστηρίων είναι εξοπλισμένο με υπολογιστές Apple Macintosh iMac και e-Mac, σαρωτές διαφανειών και Α4, έγχρωμο εκτυπωτή laser, σχεδιογράφο Α1 και ψηφιακές βιντεοκάμερες, για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών. Τέλoς, το εργαστήριο σχεδιασμού είναι εξοπλισμένο με εκτυπωτή 3D, έγχρωμο εκτυπωτή A3 και σχεδιογράφο Α1. Το εργαστήριο SUN είναι εξοπλισμένο με σύγχρονoυς σταθμούς εργασίας Sun Ultra 20, που εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο τους τελειόφοιτους φοιτητές Πληροφορικής.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει αποκτήσει τη δική του υποδομή πλέγματος Grid λαμβάνοντας αρχικά πιστοποίηση, ενώ στη συνέχεια ενώθηκε με το πρόγραμμα EGEE (Enabling Grids for E-Science), και έγινε το δεύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Κύπρο (μετά το Πανεπιστήμιο Κύπρου) που παρέχει πρόσβαση, σε καθηγητές και τελειόφοιτους φοιτητές, σε υποδομές υπολογιστών τέτοιας υψηλής απόδοσης.

Όλοι οι υπολογιστές στα εργαστήρια είναι συνδεδεμένοι με το τοπικό δίκτυο (LAN) για να μοιράζονται τις υπηρεσίες των 10 διακομιστών που είναι στην αποκλειστική διάθεση των φοιτητών για τις σπουδές και έρευνές τους, συμπεριλαμβανομένων των Windows Server 2008, Unix (Linux) Servers και Sun Fire 480 Server, e-mail, MS SQL Server 2008 και Βάση Δεδομένων Oracle 10g, καθώς και ορισμένων άλλων υπηρεσιών, επιτρέποντας στους φοιτητές να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε πλατφόρμες και τεχνολογίες υψηλών αποδόσεων. Όλα τα εργαστήρια υπολογιστών είναι συνδεδεμένα με το Διαδίκτυο μέσω εύρους ζώνης πάνω από 30 Mbit/s. Τα δίκτυα Wi-Fi είναι διαθέσιμα σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.

Η βιβλιοθήκη λογισμικών του Πανεπιστημίου περιλαμβάνει τα λειτουργικά συστήματα UNIX (Solaris και Linux), τα συστήματα διαχείρισης βάσης δεδομένων Oracle και Microsoft SQL Server, διάφορα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικών, αυτοματισμού γραφείου και άλλα λογισμικά, τα οποία είναι στη διάθεση όλων των φοιτητών.

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου εγγράφονται αυτόματα στο Microsoft Live @ edu, υπηρεσία που τους παρέχει λογαριασμό e-mail, προσωπικό χώρο αποθήκευσης αρχείων στο διαδίκτυο και διάφορα εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας.

Μία από τις πρόσφατες εξελίξεις στο Πανεπιστήμιο είναι η εγκατάσταση της πλατφόρμας Εικονικό Μαθησιακό Περιβάλον (Virtual Learning Environment - VLE). To VLE αποτελείται από δύο συστήματα διαχείρισης μάθησης (Moole και LAMS), διακομιστή διανομής περιεχομένου, και περιβάλλον ανάπτυξης περιεχομένου πολλαπλών μέσων. Το VLE διασφαλίζει την υψηλής ποιότητας ανάπτυξη και διάδοση περιεχομένου, ενώ σημαντική είναι και η δυνατότητα που παρέχει για ασφαλή εξ αποστάσεως πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, μέσω του λογισμικού MetaLib/SFX.

Συνολικά, τα εργαστήρια υπολογιστών διαθέτουν 483 τερματικά. Την εποπτία των εργαστηρίων έχει εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ τις ώρες αιχμής υπάρχουν επιπλέον εκπαιδευμένοι βοηθοί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών. Τριτοετείς φοιτητές Πληροφορικής και Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στο Κέντρο Υπολογιστών ως βοηθοί υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης. 

Ο επιτυχής συνδυασμός άριστης εκπαιδευτικής τεχνολογίας και επαγγελματικής διαχείρισης, καθιστά το μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, πλούσιο και δυναμικό.