Κωνσταντινούπολη: Το κίνημα της πλατείας

By Vaggelis Aretaios

Την ολοκλήρωση του πολιτισμικού μετασχηματισμού της Τουρκίας σε μια ισλαμική χώρα «σφραγίζει» η περίοδος μετά την απόπειρα του πραξικοπήματος καθιστώντας εντελώς αβέβαιες και ρευστές τις σχέσεις της χώρας με την Δύση.Η κυριαρχούσα πλέον ισλαμική πολιτισμική ταυτότητα της χώρας δεν σημαίνει «ιρανοποίηση» της Τουρκίας ούτε διολίσθηση σε ένα θεοκρατικό ισλαμικό καθεστώς. Σημαίνει μια πλήρη αντικατάσταση της μέχρι σήμερα δυτικότροπης κυριαρχούσας τάξης από τάξεις που έχουν ως βασική και κεντρική τους αναφορά το σουνιτικό Ισλάμ και για τις οποίες οι έννοιες της δημοκρατίας, του έθνους, της λαϊκής βούλησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκουν άλλες πηγές νομιμοποίησης και ερμηνείες από τις δυτικές.

Download full text in PDF

pdf E. Aretaios – Politis 23-07-16
File size: 407 KB