Παρουσίαση του βιβλίου του Καθηγητή Ανδρέα Θεοφάνους «ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ 1960 ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ – Συνοπτική αξιολόγηση του Κυπριακού και της πολιτικής όλων των Προέδρων», Εκδόσεις Hippasus, 2023, η οποία διοργανώθηκε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και τις Εκδόσεις Hippasus την Τετάρτη, 3 Απριλίου, 2024 στην Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου.