Παρουσίαση του βιβλίου του Καθηγητή Ανδρέα Θεοφάνους «ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ 1960 ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ – Συνοπτική αξιολόγηση του Κυπριακού και της πολιτικής όλων των Προέδρων», Εκδόσεις Hippasus, 2023, η οποία διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.Δ.Ι.Σ.) του Παντείου Πανεπιστημίου και την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Ο.Ε.) την Πέμπτη, 28 Μαρτίου, 2024 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Ι.ΔΙ.Σ., στην Αθήνα.