Τέχνες και Εκπαίδευση

Κατεύθυνση: Τέχνες και Εκπαίδευση

Υποχρεωτικά μαθήματα

Course Id Title Credits Credits ECTS Teaching Hours
EDUC-540DL Κριτικός Διάλογος για τις Τέχνες 3 9 3
EDUC-541DL Τέχνες και Ψυχολογία Ανάπτυξης 3 9 3
EDUC-542DL Τέχνες και Ποιότητα Ζωής 3 9 3

 

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής

Course Id Title Credits Credits ECTS Teaching Hours
EDUC-506DL Δημιουργικότητα στη Μουσική 3 9 3
EDUC-507DL Νέες Τεχνολογίες στη Μουσική Αγωγή 3 9 3
EDUC-508DL Μουσική και Ψυχολογία 3 9 3
EDUC-516DL Σύγχρ Προσ στη Δι/κη των Εικαστ Τεχνών 3 9 3
EDUC-517DL Εικαστική Δημιουργία & Αξιολόγησή της 3 9 3
EDUC-518DL Μουσικοπαιδαγωγική 3 9 3
EDUC-537DL Αναλ Προγρ Μουσικής: Θεωρ & Σχολ Πρακτ 3 9 3
EDUC-538DL Αναλ Πρ Εικαστικών Τεχνών: Θεωρ & Πρακ 3 9 3
EDUC-697DL Εξατομικευμένη Μελέτη 3 9 3